POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin „Utilizator” se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce accesează website-ul www.carti-personalizate.ro.

Confidențialitatea utilizatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. 

Acordarea consimțământului asupra folosirii cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici, atunci când vizitați website-ul nostru, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când accesați website-ul nostru.

 1. Colectarea informațiilor personale

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 • informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 • informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 • informațiile pe care utilizatorul le introduce atunci când crează un profil pe website-ul nostru, precum numele, adresa de email, etc.;
 • informații referitoare la orice achiziție efectuată, sau tranzacții pe care utilizatorul le efectuează prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar;
 • informații conținute în orice comunicări trimitse prin email sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 • orice alte informații personale pe care le trimite utilizatorul.

Înainte de a divulga informațiile personale ale unei alte persoane, utilizatorul are obligația de a obține consimțământul acelei persoane atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

 1. Utilizarea informațiilor personale

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile personale ale utilizatorului în următoarele situații:

 • administrarea website-ului și a companiei noastre;
 • personalizarea website-ului nostru pentru utilizatori;
 • livrarea produselor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;
 • trimiterea de facturi și colectarea plăților de la utilizatori;
 • trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
 • trimiterea prin email de notificări solicitate în mod expres;
 • trimiterea newsletter-ului prin e-mail, în cazul în care a fost solicitat de către utilizator;
 • trimiterea de comunicări de marketing referitoare la compania noastră, prin email sau tehnologii similare;
 • furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
 • analizarea solicitărilor și reclamațiilor înaintate de către utilizator referitoare la website-ul nostru;
 • păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 • verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată);
 • alte utilizări.
 1. Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile personale ale utilizatorilor oricăruia dintre angajații noștri după cum este necesar, pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem dezvălui informațiile personale ale utilizatorilor oricărui membru al grupului nostru, după cum este necesar, pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informațiile personale ale utilizatorilor:

 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 • în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor);
 • cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile personale ale utilizatorilor către terți.
 1. Păstrarea informațiilor personale
 • Această secțiune stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.
 • Informațiile personale pe care le prelucrăm în orice scop nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop.
 • În pofida celorlalte dispoziții din această secțiune, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
 • dacă se consideră că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; 
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor);
 1. Securitatea informațiilor personale ale utilizatorului
 • Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor personale ale utilizatorilor;
 • Vom stoca toate informațiile personale oferite de către utilizatori pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall);
 • Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare;
 • Utilizatorii iau la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe Internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise online;
 • Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizează pentru accesarea website-ului nostru; nu vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului utilizatorul se înregistreaza pe website-ul www.carti-personalizate.ro).
 1. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică, atunci când considerăm necesar, publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Utilizatorilor li se recomandă verificarea ocazionala a aceastei pagini, pentru a se asigura că înțeleg orice modificare adusă acestei politici.

 1. Drepturile utilizatorilor

Putem reține informațiile personale pe care le utilizatorii le furnizeaza numai în măsura prevazută de lege;

Utilizatorii pot solicita în orice moment dacă nu doresc prelucrarea informațiilor personale în scopuri de marketing;

 1. Site-uri terțe

Website-ul www.carti-personalizate.ro include hyperlink-uri către și detalii despre website-uri terțe, despre care nu deținem niciun control, prin urmare putem fi responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

 1. Actualizarea informațiilor

Utilizatorii website-ului www.carti-personalizate.ro sunt rugați să își corecteze, respectiv să își actualizeze informațiile personale, atunci cand este necesar.